’)


Budownictwo Podkategoria: Budownictwo

 • Domi Polska Sp. z o.o.- Firma Budowlana »

  Domi Polska Sp. z o.o.- Firma Budowlana


  Firma ??wiadczy us??ugi w charakterze generalnego wykonawcy, generalnego realizatora inwestycji czy wykonawcy powierzonego zakresu rob??t. Wykonujemy prace budowlano-modernizacyjne w pe??nym zakresie wg indywidualnych potrzeb i wymaga?? inwestor??w.
  Zakres prac oferowanych przez firm?:
  hale przemys??owe i magazynowe,
  obiekty handlowe,
  budownictwo wielorodzinne,
  drogi, ulice, place manewrowe i parkingi,
  kompleksowe remonty i renowacje.

  Data dodania: 03 06 2010 · szczegóły wpisu »
 • P??ytki ceramiczne »

  P??ytki ceramiczne


  W ofercie firmy Tub?dzin znajdziecie Pa??stwo kafelki oraz p??ytki ceramiczne najwy??szej jako??ci. Nasze p??ytki zosta??y docenione przez tysi?ce Polak??w, w tym zawodowc??w, kt??rzy wykorzystuj? ceramik? Domino do wyka??czania wn?trz budynk??w. Glazura i terakota Domino znajduj? zastosowanie zar??wno w ??azienkach, kuchniach jak i innych pomieszczeniach w kt??rych wa??na jest tak samo u??yteczno??? jak i elegancja.

  Data dodania: 09 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Liny stalowe ocynkowane, Bloczki Szekle »

  Liny stalowe ocynkowane, Bloczki Szekle


  Sklep online oferuje karabi??czyki, ??a??cuchy, liny oraz akcesoria do lin i ??a??cuch??w - przejd?? dalej i zapoznaj si? z ofert?. W ofercie sklepu: haki, kausze, ??ruba z uchem, liny stalowe ocynkowane i liny polipropylenowe, bloczki, ??ruby rzymskie, naci?gi do siatki, ??a??cuchy gospodarcze oraz ??a??cuchy techniczne. Spinacz z okr?tk?, nakr?tka z uchem, szekle, ogniwa skr?cane - ogniwo uzupe??niaj?ce s. Zapraszamy po zaciski kab???kowe, zaciski siode??kowe oraz zaczepy do ekspandor??w - sklep internetowy Warszawa.

  Data dodania: 29 08 2013 · szczegóły wpisu »
 • Niwelacja terenu »

  Niwelacja terenu


  Rewers prowadzi prace melioracyjne: odwodnienia, odmulanie staw??w, umocnienia brzeg??w oraz roboty ziemne i drogowe, w tym budowa most??w, przepusty, jazy. Hydrotechnika, melioracje, niwelacja terenu. Dzia??amy te?? w zakresie: remonty elektrowni wodnych, zbiorniki retencyjne, nawodnienia.

  Data dodania: 15 10 2009 · szczegóły wpisu »
 • Switche zarz?dzalne »

  Switche zarz?dzalne


  TechBase - automatyka przemys??owa, konwerter rs485, komputery przemys??owe, modbus. Katalog produkt??w - automatyka przemys??owa oraz automatyka budynkowa. Switche zarz?dzalne, optoizolatory, repeatery, Movicon SCADA, sieci przemys??owe, modemy GSM, GPRS i EDGE, Sterowniki PLC i podzespo??y, komputery przemys??owe, ekonomiczne komputery panelowe, konwerter rs485, tcp, ??wiat??owody i modbus. Modem radiowy 433MHz, modbus RTU TCP, linux - komputery, serwery port??w Ethernet, konwertery ??wiat??owodowe, komputery eBOX, serwery port??w szeregowych.

  Data dodania: 16 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Trwa??e kontenery - sinac.com.pl »

  Trwa??e kontenery - sinac.com.pl


  Nasze przedsi?biorstwo od d??ugiego czasu specjalizuje si? w wynajmie r????norakich kontener??w, dopasowanych do Pa??stwa potrzeb. W naszym asortymencie znajd? Pa??stwo kontenery budowlane, mieszkalne biurowe i sanitarne. Dzi?ki zastosowaniu najwy??szej jako??ci p????produkt??w, nasze wyroby ciesz? si? ogromnym uznaniem u??ytkownik??w, zapewniaj?c im pe??ne bezpiecze??stwo i wspania??y komfort u??ywania. Proponujemy solidne, estetycznie wykonane kontenery w atrakcyjnych cenach.

  Data dodania: 02 11 2011 · szczegóły wpisu »
 • Przydomowe oczyszczalnie ??ciek??w »

  Przydomowe oczyszczalnie ??ciek??w


  Firma "METAL-BUD" zajmuje si? produkcj? przydomowych oczyszczalni ??ciek??w typu TOPAS produkowane w wielko??ci od 2 do 400 RLM.Ponadto w swoim asortymencie mamy biologiczne oczyszczalnie MONOBLOK i FLEXIDIBLOK przeznaczone dla wsi, ma??ych i du??ych miejscowo??ci.Mo??emy r??wnie?? zaproponowa? przepompownie ??ciek??w i wody PSP, separatory t??uszczu,oleju itp. W roku 2009 przydomowe oczyszczalnie TOPAS by??y w Szwecji poddane testom. W??r??d 21 testowanych oczyszczalni z r????nych kraj??w, oczyszczalnie przydomowe typu TOPAS wypad??y najlepiej pod ka??dym wzgl?dem.

  Data dodania: 07 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Geodeta Pozna?? »

  Geodeta Pozna??


  Chcesz zleci? podzia?? nieruchomo??ci, wznowienie znak??w granicznych lub opracowanie mapy twojej posesji? Z pewno??ci? b?d? ci potrzebne us??ugi geodezyjne. Podejmuj? z nami wsp????prac? zyskujesz pewno???, ??e obs??u??y Ci? geodeta uprawniony przez GUGiK. Dysponujemy najnowszym sprz?tem oraz bogat? wiedz? zdobyt? na przestrzeni lat do??wiadcze??. Zamawiaj?c u nas obs??ug? geodezyjn? masz pewno???, ??e dostaniesz us??ug? na najwy??szym poziomie. Ka??dego klienta traktujemy indywidualnie, w pe??ni dostosowuj?c zakres przeprowadzonych prac i pomiar??w do jego potrzeb. Zapraszamy do wsp????pracy! Pracownia geodezyjna "Arvum", tel. kom 608 65 32 39, 668 15 57 43.

  Data dodania: 26 03 2013 · szczegóły wpisu »
 • Bramy »

  Bramy


  Beditom Z. Bednarczyk - producent bram. Obszar dzia??ania to Gdynia, woj. pomorskie (Tr??jmiasto, Gda??sk, Sopot, Wejherowo). Produkcja i sprzeda?? - bramy, drzwi zewn?trzne. W ofercie bramy przemys??owe, wjazdowe, segmentowe, systemy prze??adunkowe, bramy gara??owe. Tak??e nap?dy oraz automatyka bram.

  Data dodania: 08 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Namioty »

  Namioty


  Nasza firma specjalizuje si? w produkcji, sprzeda??y i wynajmie namiot??w halowych. W szerokiej ofercie, jak? kierujemy do indywidualnych odbiorc??w, a tak??e firm, znajduje si? r??wnie?? wyposa??anie namiot??w w urz?dzenia grzewcze, monta?? o??wietlenia i pod????g. Zapotrzebowanie na tego typu produkty i wysoka jako??? ??wiadczonych przez nas us??ug owocuje zaufaniem coraz wi?kszego grona nabywc??w w Polsce, gdzie r????norodno??? form i przeznacze?? namiot??w jest stosunkow? nowo??ci?.

  Data dodania: 18 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Remont dachu »

  Remont dachu


  Bud Mat producent rynien - system rynnowy Flamingo wykonany ze specjalnego materia??u RWS dostarczanego przez szwedzki koncern hutniczy SSAB. Na stronie adresy oddzia????w gdzie mo??na zakupi? najlepsze rynny stalowe. Wieloletnia trwa??o??? - zapraszamy po systemy rynnowe i szwedzkie rynny stalowe - produkcja rynien. Szkolenia metoryczne i praktyczne. Remont dachu - dekarze. Zautomatyzowany park maszynowy, doradztwo techniczno-handlowe.

  Data dodania: 05 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Konstrukcje stalowe Warszawa »

  Konstrukcje stalowe Warszawa


  Uniprojekt, Warszawa, woj. mazowieckie - projekty budowlane i budowa hal stalowych. Solidnie obni??amy koszty transportu materia????w. Specjalizacja to tanie hale przemys??owe, magazyny i hale stalowe. Adaptacje budynk??w, budowa i projektowania obiekt??w przemys??owych takich jak hale stalowe, magazyny, supermarkety i obiekty sportowe. W budowie firma wykorzystuje lekkie konstrukcje stalowe. Tanio - budowa magazyn??w, pozwolenia i nadz??r inwestorski, hala stalowa w warszawie.

  Data dodania: 18 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Hale produkcyjne »

  Hale produkcyjne


  Firma P??yt Bud zajmuje si? budowa r????nego rodzaju obiekt??w w oparciu o konstrukcje stalowa i obudow? p??yt? obornicka. Takie rozwi?zanie doskonale nadaje si? przy budowie hal produkcyjnych. Oferowane rozwi?zanie pozwala w kr??tkim czasie zabudowa? obszar przeznaczony na inwestycj?, budowla nie wymaga dodatkowych prac zwi?zanych z ociepleniem, tynkowaniem i innymi pracami wyko??czeniowymi.

  Data dodania: 31 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Znaki bezpiecze??stwa »

  Znaki bezpiecze??stwa


  Top Design Chwaszczyno - producent znak??w bezpiecze??stwa, znak??w bhp itp. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ogromnej oferty ro??nego typu oznakowa??.

  Produkty najwy??szej jako??ci produkowane w zak??adzie z kilkuletnim do??wiadczeniem w produkcji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

  Data dodania: 14 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Izolacje termiczne, akustyczne, ciep??ochronne »

  Izolacje termiczne, akustyczne, ciep??ochronne


  Kaefer - izolacje przemys??owe. Zabezpieczenia przeciwpo??arowe, rusztowania, antykorozja, izolacje termiczne, izolacje ciep??ochronne. Wykonawstwo rusztowa??, izolacje przemys??owe na zewn?trz i wewn?trz. Robimy izolacje termiczne, (izolacje ciep??ochronne a tak??e izolacje zimnochronne), akustyczne i techniczne. Budownictwo, szeroki wachlarz rozwi?za?? budowlanych - usuwanie azbestu, zabezpieczenia antykorozyjne, antykorozja, rusztowania, izolacje cieplne ruroci?g??w, instalacji Hvac, i izolacje akustyczne. Prace izolacyjne, roboty antykorozyjne.

  Data dodania: 22 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Zak??ad kamieniarski, Grobowce Strzegom »

  Zak??ad kamieniarski, Grobowce Strzegom


  PPHU Kamieniarstwo - Zak??ad Kamieniarski oferuje Pa??stwu grobowce i nagrobki. W naszej firmie mo??esz zawsze liczy? na szybk? pomoc i rzetelne informacje dotycz?ce aktualnej oferty. PPHU Kamieniarstwo, Strzegom wojew??dztwo dolno??l?skie - jeste??my firm? z du??ym do??wiadczeniem i na polskim rynku dzia??my od 1980r. Serdecznie zapraszamy Pa??stwa dalej - kliknij link, sprawd?? i skorzystaj z naszje ciekawej oferty. G??owna specjalizacja to obr??bka granitu. Dok??adny i fachowy monta?? - nagrobki, grobowce, tablice nagrobkowe, p??yty surowe i p??yty polerowane, us??ugowe przecieranie blok??w. Elementy architektoniczne, meble, bruk, schody granitowe, posadzki granitowe, blaty ??azienkowe i kuchenne. Zapraszamy tak??e po wyroby robione pod indywidualne zam??wienie Klienta.

  Data dodania: 23 05 2013 · szczegóły wpisu »
 • Gi?cie blach »

  Gi?cie blach


  Ci?cie plazmowe i monta?? konstrukcji stalowych - AmPolska. Ci?cie laserowe i plazm? oraz konstrukcje stalowe. Wyroby przeznaczane s? do produkcji maszyn budowlanych, hutniczych i urz?dze?? przemys??owych. Ci?cie laserowe, gi?cie blach ze stali nierdzewnej. Wypalanie detali z grubych materia????w, laser do wypalania element??w w materia??ach p??askich i przestrzennych.Wyroby u??ywane jako elementy promocyjne i elementy ekspozycyjne. Do??wiadczeni pracownicy zapraszaj? - realizujemy kompleksowo zlecenia naszych Klient??w. Park maszynowy - Doskona??a technologia maszyn. Ci?cie laserowe, plazmowe i Konstrukcje stalowe.

  Data dodania: 18 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Przystanki, Ch??odnie, Mro??nie »

  Przystanki, Ch??odnie, Mro??nie


  Produkcja Liczak - kontenery, pawilony gastronomiczne i pawilony handlowe jako pawilony biurowe. W atrakcyjnej cenie: tanie kioski, suszarnie, przystanki autobusowe, wartownie, ch??odnie, mro??nie, str??????wki, portiernie, hale, magazyny i przechowalnie rozmaitych artyku????w. Zastosowanie kontener??w - kompleksowe kontenery biurowe, przemys??owe, magazynowe oraz socjalne. Atrakcyjne warunki dla budownictwa i korzystna cena - zobacz wi?cej i skorzystaj z okazji. Wykonywanie konstrukcji stalowych na zam??wienie, pe??en monta?? kontener??w i monta?? pawilon??w. Firma wykonuje dla Pa??stwa te?? Targowiska, obiekty rekreacyjne, ci?gi handlowe, hale oraz wiaty. Wysoka jako??? - zapraszamy po kontener, pawilon, i kiosk handlowy - Pozna??, woj. Wielkopolskie. Polecamy - czytaj dalej na stronie.

  Data dodania: 15 08 2012 · szczegóły wpisu »
 • Us??ugi remontowe »

  Us??ugi remontowe


  Oferujemy kompleksowe us??ugi remontowe na terenie ca??ego wojew??dztwa Opolskiego ( Nysa, Niemodlin, Krapkowice, K?dzie??yn-Kozle, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Opole ) za rozsadn? cen?. Nasza oferta obejmuje us??ugi w zakresie Kafelkowanie , monta?? sanitariat??w , monta?? pod????g drewnianych i panelowych , monta?? regips??w , docieple?? , tynki akrylowe i mineralne , wykonanie drena??u , po??o??enie papy termozgrzewalnej , Zawsze s??u??ymy te?? fachow? porad?.

  Data dodania: 19 10 2009 · szczegóły wpisu »
 • Z paskiem magnetycznym »

  Z paskiem magnetycznym


  Cart - karty magnetyczne i chipowe oraz karty plastikowe bia??e, ze zmiennym obrazkiem i prze??roczyste. Produkowane karty plastikowe zawieraj?: pasek do podpisu, pasek magnetyczny, modu?? stykowy, modu?? zbli??eniowy i zdrapka. Zapraszamy Pa??stwa po karty plastikowe z paskiem do podpisu oraz z paskiem magnetycznym, ze zdrapk? i z modu??em stykowym. Legitymacja S??u??bowa, identyfikatory i karty to te?? dobry element reklamowy. Offset cyfrowy, offset tradycyjny i sitodruk.

  Data dodania: 29 08 2009 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Budownictwo

Budownictwo - nowa strona:

Adres: