’)


Automatyka przemys??owa Podkategoria: Automatyka przemys??owa

 • Konstech - maszyny do obr??bki metali. »

  Konstech - maszyny do obr??bki metali.


  G????wn? dzia??alno??ci? firmy BH DMT Maszyny jest sprzeda?? maszyn i urz?dze?? do obr??bki metalu. Zapewniamy fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych obrabiarek CNC, a tak??e oferujemy transport i uruchomienie urz?dze?? u odbiorcy, oraz pomoc w zakresie obs??ugi sprzedawanych przez nas maszyn. Maszyny sprzedajemy na terenie ca??ego kraju i innych krajach Europy. Urz?dzenia, kt??re mamy w ofercie to produkty wysokiej jako??ci potrzebne w ka??dym warsztacie, kt??remu zale??y na jako??ci oraz niezawodno??ci, co daje gwarancj? pe??nej satysfakcji. Firma BH DMT Maszyny oferuje: przecinarki ta??mowe, prasy kraw?dziowe, zwijarki do profili i blach, wypalarki plazmowe i laserowe, no??yce gilotynowe. Dbamy te?? o poszerzanie naszej oferty by by??a ona kompletna i odpowiada??a aktualnym potrzebom rynku. Je??eli potrzebujecie maszyny, kt??rej nie mamy aktualnie na stanie magazynowym, w kr??tkim czasie sprowadzimy je specjalnie dla Pa??stwa. Je??eli masz problem z doborem maszyny mo??esz skonsultowa? si? z naszymi specjalistami, kt??rzy szybko i profesjonalnie doradz? i udziel? wszelkich informacji. Je??li nie wiesz jaki model b?dzie dla Ciebie optymalny to nie czekaj nawet chwili tylko do nas zadzwo??.+ 48 41 373 83 04 www.konstech.info

  Data dodania: 04 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • W??zki wid??owe Mielec »

  W??zki wid??owe Mielec


  Specjalistyczna firma dzia??aj?ca w rozmaitych miejscowo??ciach takich jak Rzesz??w, Mielec oraz D?bica zajmuj?ca si? serwisem i sprzedawaniem w??zk??w wid??owych. Do oferowanego w??zka wid??owego do???czona jest karta gwarancyjna. Nasza firma zatrudnia najlepszych mechanik??w z uprawnieniami UDT, kt??rzy naprawiaj? w??zki wid??owe naszych klient??w. Zapraszamy do owocnej wsp????pracy.

  Data dodania: 27 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kasy dla adwokat??w, prawnik??w »

  Kasy dla adwokat??w, prawnik??w


  Kasa dla prawnika - firma Novitus oferuje kasy fiskalne dla prawnik??w, radc??w prawnych oraz kasy dla adwokat??w. Fiskalizacja - obowi?zek, rozporz?dzenie ministra finans??w. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na urz?dzenia fiskalne i przydatne akcesoria - kasy fiskalne dla adwokat??w i kasy dla radc??w prawnych. Deon E lex, Ma??a Plus E z prost? obs??ug?, Nano E lex z kopi? elektronicz?. Nowoczesne rozwi?zania elektroniczno-informatyczne.

  Data dodania: 04 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Dla systemu kogeneracji uzysku ciep??a »

  Dla systemu kogeneracji uzysku ciep??a


  Oczyszczalnia biogaz - Enprotech i Mysak - biogaz z oczyszczalni ??ciek??w. Sprawdzone i efektywne rozwi?zania. Dostarczenie przemys??owych instalacji do oczyszczania ??ciek??w i specjalistycznych biogazowni - projektowanie i budowa biogazowni. Instalacja biogaz - oczyszczalnie biogazu. Instalacje biogaz przemys??owy. Procesy beztlenowe ?? anaerobowe (wysokoobci???one ??cieki i odpady organiczne). Produkcja biogazu dla systemu kogeneracji uzysku ciep??a i energii elektrycznej; wysokoproduktywne procesy bez dodatkowych koszt??w. Mysak dla systemu kogeneracji uzysku ciep??a.

  Data dodania: 25 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • GTM Process Valves Sp. z o.o. »

  GTM Process Valves Sp. z o.o.


  GTM Process Valves Sp. z o.o. jest m??odym i dynamicznym przedsi?biorstwem wyspecjalizowanym w sprzeda??y armatury przemys??owej. Nasz? filozofi? jest oferowa? klientom szerokie spektrum produkt??w zgodnie z zasad? ??wszystko z jednej r?ki?. Stawiamy na bogat? ofert? asortymentow?, indywidualne i kompetentne doradztwo techniczne, wysok? jako??? produkt??w oraz us??ug.

  Jeste??my bezpo??rednim importerem armatury przemys??owej z obszaru ca??ej Europy, kt??r? sprzedajemy naszym klientom, przede wszystkim na terenie Polski. Oferujemy produkty tylko o sprawdzonej i wysokiej jako??ci technicznej uznanych producent??w europejskich.

  W sk??ad naszej oferty wchodzi nast?puj?cy asortyment:
  - przepustnice (elastomerowe, teflonowe, metal/metal)
  - zawory kulowe
  - zasuwy no??owe
  - zawory grzybkowe
  - zawory elektromagnetyczne
  - zawory zwrotne
  - wzierniki
  - filtry siatkowe
  - kompensatory
  - nap?dy i wyposa??enie

  Doradzamy oraz dostarczamy naszym klientom armatur? przemys??ow?, kt??r? wykorzystuj? w swojej dzia??alno??ci w nast?puj?cych bran??ach:

  - przemys?? chemiczny i petrochemiczny,
  - g??rnictwo i hutnictwo,
  - ciep??ownictwo i energetyka,
  - gazownictwo,
  - przemys?? maszynowy,
  - przemys?? farmaceutyczny i kosmetyczny,
  - przemys?? spo??ywczy i browarniczy,
  - przemys?? papierniczy oraz celulozowy,
  - przemys?? przetw??rstwa drzewnego,
  - wodoci?gi i oczyszczalnie ??ciek??w.

  Do??wiadczenie zobowi?zuje ?? tak brzmi nasze motto.

  Zgodnie z t? zasad? oddajemy do Pa??stwa dyspozycji ponad 10-letnie do??wiadczenie naszego zespo??u, wierz?c, ??e spe??nimy pok??adane w nas oczekiwania.

  Dzi?ki wsp????pracy z GTM Process Valves Sp. z o.o. zyskujecie Pa??stwo kompetentnego i niezawodnego Partnera w sektorze armatury przemys??owej.

  Zapraszamy do wsp????pracy!

  Data dodania: 15 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • SELEX grza??ki przemys??owe »

  SELEX grza??ki przemys??owe


  Produkujemy grza??ki elektryczne dla przemys??u. Produkcja uzale??niona jest od indywidualnych zam??wie?? i wymaga?? klienta. Nasze produkty znajduj? g????wnie zastosowanie w przetw??rstwie tworzyw sztucznych. Stosowane s? w wtryskarkach, wyt??aczarkach, maszynach do produkcji folii, ogrzewania g??owic, form, itp.
  Wykonujemy grza??ki z najwy??szej jako??ci materia????w.
  W naszej ofercie znajd? Pa??stwo grza??ki opaskowe i p??askie, ceramiczne i mikanitowe, rurkowe i patronowe, grza??ki aluminiowe, spirale grzejne, ceramiczne wk??ady grzewcze i inne.
  Wi?cej informacji na naszej witrynie internetowej. Zapraszamy do wsp????pracy.

  Data dodania: 03 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Komis »

  Komis


  Medson - aparatura analityczna: spektrofotometr UV-VIS-NIR, aparaty, miernik przep??ywu, rotametr i spektrometr, polarymetry, regulator przep??ywu. W ofercie urz?dzenia renomowanych firm takich jak: Jasco, Brooks, Zeiss. Us??ugi doradztwa i aplikacji. Przep??ywomierze p??ywakowe, regulatory elektroniczne, spektrofotometr ?? sprzeda??, serwis i doradztwo. Optomechanika, spektrometry stacjonarne i przeno??ne, FT/IR. Akcesoria i przystawki do spektroskopii IR. Kuwety pomiarowe szklane i kwarcowe. Gwantujemy rzetelne wykonywanie us??ug - modernizacje. Analizatory, elipsometry, urz?dzenia do zastosowa?? badawczych i do rutynowych analiz. Tak??e komis.

  Data dodania: 16 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • Kasy fiskalne »

  Kasy fiskalne


  Kasy dla lekarzy - urz?dzenia fiskalne Novitus to rozwi?zanie w gabinetach lekarskich. Nowoczesna technologia, niewielkie rozmiary W por?cznej i ergonomicznej obudowie - ogromne mo??liwo??ci dla os??b ??wiadcz?cych us??ugi medyczne. Najnowsza technologia dedykowana wspomaga prac?, urz?dzenie z kopi? elektroniczn? - Ma??a Plus E. Nowoczesne rozwi?zania, zaufaj marce - wysokiej jako??ci kasa dla lekarza. Oferta na oprogramowanie, drukarki i kasy fiskalne z kopi? elektronicz? - kasa fiskalna dla lekarza. Fiskalizacja us??ug medycznych 2010 - obowi?zek fiskalny us??ug medycznych. Zapraszamy - kasa fiskalna dla lekarza od Novitus. Kasa dla lekarza - zapraszamy po firmowe kasy dla lekarzy.

  Data dodania: 14 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Zapraszamy »

  Zapraszamy


  Zapoznaj si?, przejd?? dalej - Mi?dzynarodowa Grupa Gunnebo nale??y do ??cis??ej ??wiatowej czo????wki bran??y zabezpiecze??. Specjalizacja to mi?dzyinnymi kontrola dost?pu - blokady antyterrorystyczne, kompleksowe bramki kontroli dost?pu (bramki szybkie, rozsuwane, bramki uchylne i bramki obrotowe wysokie). Firma oferuje tak??e: tripody, ko??owroty stadionowe i ??luzy osobowe, drzwi karuzelowe z kontrol? dost?pu i blokady drogowe. Kliknij i zobacz wi?cej na stronie www.

  Data dodania: 29 08 2013 · szczegóły wpisu »
 • Armatura Warszawa »

  Armatura Warszawa


  Medy??ski Armatura przemys??owa Milan??wek - przedsi?biorstwo handlowe zaprasza po wysokiej jako??ci zawory kulowe, zawory ko??nierzowe, zasuwy no??owe, przepustnice, kompensatory, poziomowskazy i wzierniki. Armatura kwasoodporna i armatura przemys??owa - si??owniki, nap?dy, zawory kulowe, filtry, armatura odkuwana stal w?glowa i nierdzewna, reduktory ci??nienia, zawory ko??nierzowe, iglicowe, klinowe, zaporowe i zawory zwrotne - Warszawa.

  Data dodania: 26 10 2009 · szczegóły wpisu »
 • Karta katalogowa »

  Karta katalogowa


  Merco Piaseczno, Warszawa - Mazowieckie. Nap?dy i armatura wod kan, armatura przemys??owa, akcesoria ??eliwne, zaw??r regulacyjny, przepustnica, zasuwa no??owa, zasuwa klinowa, zaw??r zwrotny, zaw??r kulowy i nap?d elektryczny Centork. Promocja - karta katalogowa na stronie. zasuwy no??owe, zasuwy klinowe, przepustnice, zawory zwrotne kulowe, klapowe, dwup??ytowe, antyskazeniowe i zawory regulacyjne. Firma oferuje te?? nap?dy elektryczne, pneumatyczne i w??azy ??eliwne. Zapraszamy - przepustnice, armatura wodno kanalizacyjna, akcesoria z ??eliwa, zasuwy no??owe i zasuwy klinowe. Wsp????praca: Zubi, Bayard, Tyco, Duyar, TIS, Castflow, Centork, TIS, Valpes, Auma, Alphair, Danfoss, Sferaco, socla.

  Data dodania: 28 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Przepustnice »

  Przepustnice


  Zapraszamy do wsp????pracy - sklep internetowy firmy Medy??ski Automatyka Przemys??owa oferuje przepustnice regulacyjne i mi?dzyko??nierzowe. W ofercie akcesoria do si??ownik??w, przepustnica z si??ownikiem, r?czne, przepustnica mi?dzyko??nierzowa i przepustnica motylkowa - Socla, Ebro. Cennik i oferta na stronie. Dostawy komponent??w Standard - sklep zaprasza po zestawy naprawcze, przepustnice z nap?dem pneumatycznym i elektrycznym.

  Data dodania: 09 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Dobram.pl - akcesoria do bram przemys??owych »

  Dobram.pl - akcesoria do bram przemys??owych


  Dobram.pl oferuje akcesoria oraz osprz?t do bram przemys??owych i urz?dze?? techniki prze??adunkowej (w tym ramp).
  Asortyment zosta?? ustawiony w nast?puj?ce kategorie:
  - bramy przemys??owe (nap?dy nasadowe, osprz?t oraz adaptery wa????w bram segmentowych, sterowniki, systemy bezpiecze??stwa, uszczelnienia szczotkowe);
  - stanowiska prze??adunkowe (odbojnice gumowe, blokady, kliny oraz naprowadzacze k????, sygnalizatory ??wietlne, lampy dokowe, uszczelnienia bramowe i dokowe);
  - przegrody ppo??. (elektrozamykacze, osprz?t instalacyjny, sygnalizatory oraz znaki ochrony ppo??.);
  - przegrody PVC (folia PCV w pasach oraz zawiesia do zas??on wst?gowych, kurtyny paskowe, arkusze folii do bram wahad??owych);
  - zabezpieczenia magazynu (odbojniki, odbojnice gumowe oraz stalowe, elastyczne profile ochronne, znaki bezpiecze??stwa: ewakuacyjne i ochrony ppo??., lustra przemys??owe).
  Zapraszamy przede wszystkim firmy bran??owe do korzystania ze sklepu dobram.pl oraz sk??adania zapyta??.

  Data dodania: 24 11 2011 · szczegóły wpisu »
 • Akumulatory »

  Akumulatory


  ZAP Sznajder Batterien S.A. - producent akumulator??w. W ofercie akumulatory samochodowe, rozruchowe. Sprzeda?? akumulator??w po atrakcyjnych cenach - zapraszamy po akumulator samochodowy, rozruchowy. Na stronie cennik detaliczny, katalog na akumulatory.

  Data dodania: 05 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Wideodomofony »

  Wideodomofony


  Sklep-maksys.pl to witryna internetowa sklepu proponuj?cego w sprzeda??y zestawy alarmowe, domofony, wideo domofony, zestawy do monitoringu jak te?? du??o innych towar??w tego rodzaju w atrakcyjnych cenach. Produkty mo??na zakupi? poprzez e-mail lub telefonicznie. Dostarczamy je prosto do Pa??stwa miejsca zamieszkania kurierem albo Poczt? Polsk?. Mo??liwy jest tak??e odbi??r indywidualny w naszym sklepie stacjonarnym w Krakowie.

  Data dodania: 10 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • ??lusarz »

  ??lusarz


  Pogotowie Zamkowe 24h - Kluczyk. Awaryjne otwieranie samochod??w, uruchomienie auta, otwieranie mieszka??, wymiana zamk??w, zgubione klucze - dorabianie kluczy i inne Us??ugi ??lusarskie. Sprzeda??, monta?? i naprawa zamk??w, drzwi antyw??amaniowych. ??lusarz Warszawa, woj. Mazowieckie - naprawa zamka, otwieranie aut, uruchomienie samochodu - Mokot??w, Wola, Ochota.

  Data dodania: 05 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • Telewizja przemys??owa »

  Telewizja przemys??owa


  Hurtownia i sklep internetowy Spy-Shop. W ofercie wysokiej jako??ci pods??uchy, mikrokamery, rejestratory cyfrowe, kamery szpiegowskie, mini kamera, pluskwy, telewizja przemys??owa, wykrywacze pods??uch??w, kamery szpiegowskie. Zapraszamy po pods??uchy, mini kamery, pluskwy, rejestratory, mikrokamery i telewizja przemys??owa cctv.

  Data dodania: 14 10 2009 · szczegóły wpisu »
 • Wspomagania kierownicy »

  Wspomagania kierownicy


  Producent Maflow - klimatyzacja samochodowa - odbiorcami s? najwi?ksze ??wiatowe koncerny. Firma oferuje przewody gumowe, przewody hamulcowe, paliwowe, klimatyzacyjne oraz przewody uk??adu ch??odzenia i wspomagania kierownicy. Zapraszamy po gumowe przewody hamulcowe i paliwowe. Wyroby z gumy, stali i aluminium. Klimatyzacja do samochod??w, wysokiej klasy przewody uk??adu ch??odzenia i przewody wspomagania kierownicy.

  Data dodania: 20 05 2010 · szczegóły wpisu »
 • Produkuje »

  Produkuje


  Firma produkuje supertwarde narz?dzia diamentowe - Grupa Firm Dialeks ofeujr materia??y i narz?dzia ??cierne - wiert??a rurowe, obci?gacze diamentowe, ??ciernice cbn, wg???bniki diamentowe, Pcd, narz?dzia borazonowe, pilniki, zawiesiny i pasty diamentowe. Zapraszamy po no??e tokarskie, obci?gacze, honowniki ose??ki, narz?dzia diamentowe i ??ciernice trzpieniowe. Regeneracja obci?gaczy, diament.

  Data dodania: 17 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • G??owice termiczne »

  G??owice termiczne


  Tauron oferuje g??owice termotransferowe, drukarki etykiet zebra, g??owice termiczne, wszywki piel?gnacyjne i wszywki odzie??owe. W ofercie tak??e naprawa drukarek etykiet, g??owice zebra, etykiety samoprzylepne. Tauron zaprasza po dyspensery etykiet i nawijarki etykiet. Etykieciarki, aplikatory etykiet, drukarki termotransferowe, folia termotransferowa. Us??ugi, programy i materia??y. Serwis drukarek termotransferowych - Avery Dennison, CAB, Zebra.

  Data dodania: 28 04 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Automatyka przemys??owa

Automatyka przemys??owa - nowa strona:

Adres: