’)


Religia Podkategoria: Religia

 • Polonia Christiana - archiwum online »

  Polonia Christiana - archiwum online


  Internetowe archiwum czasopisma opinii Polonia Christiana to pojemna baza wiedzy, zawieraj?ca artyku??y informacyjne i publicystyczne, dotykaj?ce problem??w krajowych i zagranicznych. Pismo tworzy i wydaje Instytut Edukacji Spo??ecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Jest to tani i wygodny spos??b na przegl?danie online archiwum czasopisma. Ostatnie 3 numery mo??na naby? za 6 z??. Pozosta??a cz???? archiwum Polonia Christiana jest bezp??atna. Prezentowana e-gazeta promuje takie warto??ci jak: kultura katolicka, rodzina, tradycja, w??asno???, wolny rynek.

  Data dodania: 22 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Ojciec Pio - cuda i stygmaty »

  Ojciec Pio - cuda i stygmaty


  Ojciec Pio - Droga do ??wi?to??ci to poruszaj?ca, intryguj?ca publikacja, w kt??rej opisano cuda, stygmaty, wydarzenia z ??ycia Ojca Pio. Liczne s? ksi???ki katolickie wydane w tematyce ??wi?tych, jednak??e publikacja Instytutu Edukacji Spo??ecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi ukazuje wyj?tkowo??? pewnych zjawisk, takich jak: bilokacja, stygmaty lub zapach ??wi?to??ci Ojca Pio. Cena prezentowanej ksi???ki to jedynie 12 z??. Warto sprawi? prezent sobie lub bliskim i zam??wi? t? wyj?tkow? pozycj?. Przy ka??dym zam??wieniu przesy??amy dodatkowo w prezencie 3 unikatowe obrazki z modlitwami, kt??re Ojciec Pio za ??ycia odmawia??.

  Data dodania: 22 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Cudowny Medalik - pomys?? na prezent w dobrej cenie »

  Cudowny Medalik - pomys?? na prezent w dobrej cenie


  Instytut Edukacji Spo??ecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi prezentuje Cudowny Medalik - symbol wiary katolickiej, noszony przez miliony ludzi na ??wiecie, wspieraj?cy w modlitwie, daj?cy ufno???, spok??j ducha i r??wnowag?. Medalik jest solidnie, dwustronnie wykonany i kosztuje niewiele - 12 z??. Gratis do???czamy do niego ksi???k? Dar Maryi na trudne czasy, w kt??rej znale??? mo??na nowenn? do NMP. Jest to ciekawy pomys?? na prezent dla bliskich. Ten medalik maryjny sprawi??, i?? wielu ludzi powr??ci??o do Ko??cio??a Katolickiego i ponownie znalaz??o rado??? z uczestnictwa we wsp??lnocie chrze??cija??skiej. Zapraszamy do zapoznania si? ze stron? internetow?, gdzie mo??na dowiedzie? si? wi?cej o tym czym jest medalik i do???czona gratis ksi???ka.

  Data dodania: 22 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pogrzeb »

  Pogrzeb


  Z jednej strony samotno???, oboj?tno??? ?? z drugiej potrzeba Blisko??ci, zrozumienia . Czujesz, ??e sam nie podo??asz, a nie sta? Ci? na pro??b? o pomoc do realnego ??wiata. To my wyci?gamy do Ciebie r?k?, poniewa?? wiemy, jak ci???ko ??y? Ci ze ??wiadomo??ci?, ??e tego kogo?? kochanego ?? ju?? nie ma. W tym celu stworzyli??my specjalny serwis dla os??b, dotkni?tych nag??? ??mierci? Bliskiego . Nasz wirtualny kr?g pomaga w organizacji pogrzebu, prze??ycia ??a??oby, pogodzenia si? z sytuacj?, odnalezienia r??wnowagi psychicznej . Mo??esz poprzez jedno klikni?cie ?? przes??a? informacj? do znajomych o ??mierci Bliskiej osoby w formie wirtualnego nekrologu, czy nast?pnie klepsydry z komunikatem o poch??wku. Utrwalisz pami?? o Zmar??ym ?? dzi?ki zapiskom w specjalnej ksi?dze kondolencyjnej, wychwaleniu Go we w??asnej mowie pogrzebowej ; oddasz cze???, zapalaj?c symboliczn? ??wieczk? . Ponadto, uruchomili??my forum dyskusyjne ?? kt??re jest najlepszym miejscem do wyra??enia w??asnych emocji po stracie, poniewa?? u??ytkownikami s? osoby, kt??re Ci? wys??uchaj? i zrozumiej?, poniewa??, tak, jak Ty, prze??ywaj? ??a??ob?.

  Data dodania: 04 12 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Religia

katolicka (1), kultura (2), cudowny medalik (1), cuda (1), Ojciec Pio (1), czasopisma (1), e-gazeta (1), archiwum (1), medaliki (1), stygmaty (1), kondolencje (1), prezent (2), opinie (1), medalik maryjny (1), tanie medaliki (1), cmentarz (1), pogrzeb (1), Pio (1)

Religia - nowa strona:

Adres: