’)


Prawo i spo??ecze??stwo Kategoria: Prawo i spo??ecze??stwo

Tutaj wstaw opis kategorii Prawo i spo??ecze??stwo

Seowiec.pl - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:

 • Profesjonalny adwokat Pozna?? »

  Profesjonalny adwokat Pozna??


  Prawnik, adwokat Pozna?? - prawo cywilne, rodzinne, karne. Kancelaria adwokacka Olga Wawrzynkiewicz - skuteczny prawnik, adwokat w Poznaniu. Pe??en zakres us??ug prawniczych dla firm i os??b fizycznych. Prawo rodzinne, karne, cywilne, pracy, medyczne oraz prawo sp????ek handlowych. Kancelaria prawna Pozna?? - adwokat w Poznaniu serdecznie zaprasza. Skuteczna kancelaria adwokacka Pozna??.

  Data dodania: 18 10 2013 · szczegóły wpisu »
 • Buty wizytowe, stroje do ta??ca »

  Buty wizytowe, stroje do ta??ca


  Odzie?? do ta??ca - Elante z zami??owania do ta??ca i pasji tworzenia rzeczy pi?knych. Sklep online a w nim stroje taneczne, suknie orientalne, chusty i sp??dnice orientalne, suknie do tanga, kolczyki, bransolety, buty ??lubne damskie i m?skie. Te?? oferta szko??y tanga. Milongi Warszawa (Polska) - zapraszamy Pa??stwa po suknie do ta??ca. Kliknij link - Zobacz jaka jest nasza oferta na ubiory do ta??ca, dodatki dla tancerzy i stroje do ta??ca. U nas zawsze odzie?? taneczna najlepszej jako??ci.

  Data dodania: 05 08 2013 · szczegóły wpisu »
 • Us??ugi cateringowe, Sale wesele Pozna?? »

  Us??ugi cateringowe, Sale wesele Pozna??


  Tw??j wyb??r to nasza oferta - Pa??ac w Pakos??awiu - jeden z najcenniejszych klasycystycznych obiekt??w w Wielkopolsce. Serdecznie zapraszamy dalej - zobacz wi?cej na stronie. Je??eli potrzebujesz zorganizowa? konferencje, event, szkolenie lub wesele w Wielkopolsce w pobli??u miast Pozna??, Wroc??aw i Leszno to zapraszamy. Dobrze zorganizowane imprezy integracyjne, eventy, szkolenia Wroc??aw, Pozna??, Leszno - romantyczne wesele w Pa??acu. Sale wielkopolska - organizacja imprez okoliczno??ciowych, event firmowy. Serdecznie zapraszamy dalej - kliknij teraz w link i sprawd?? co polecamy. Catering (us??ugi cateringowe) - posi??ki regeneracyjne dla firm.

  Data dodania: 20 03 2013 · szczegóły wpisu »
 • Suknie balowe, wizytowe »

  Suknie balowe, wizytowe


  Tw??j wyb??r to nasza oferta - Ines Pracownia Artystyczna W Warszawie - wybierz nas teraz. Nasza specjalizacja to szycie na miar? na ka??da okazj? oraz suknie ??lubne i suknie wieczorowe oraz balowe. Na stronie firmowej przedstawiamy przyk??adowe suknie ??lubne i suknie wieczorwe - okazja, mamy korzystne ceny. Serdecznie zapraszamy dalej - kliknij w link i zobacz wi?cej na stronie. Projektowanie i doradztwo - Suknie ??lubne Warszawa.

  Data dodania: 28 02 2013 · szczegóły wpisu »
 • Adwokat ???d?? »

  Adwokat ???d??


  Kancelaria Krupi??ski to profesjonalna firma zajmuj?ca si? obs??ug? klient??w z dziedziny porad prawnych, reprezentuj?ca ich przed s?dami czy urz?dami. Stworzona przez adwokata Marcina Krupi??skiego kancelaria, swoj? g????wn? siedzib? obra??a w mie??cie ?odzi. Przedsi?biorstwo swoim klientom gwarantuje obs??ug? z r????nych dziedzin prawa: rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy. Prawnicy z Kancelarii Krupi??ski cz?sto wspieraj? poszkodowanych poradami prawnymi, uczestnicz? w handlowych, czy s?dowych negocjacjach, w razie potrzeby sporz?dzaj? opinie prawne, czy zajmuj? si? windykacj? nale??no??ci.

  Data dodania: 31 01 2013 · szczegóły wpisu »
 • Windykacja nale??no??ci Krak??w »

  Windykacja nale??no??ci Krak??w


  Nawet ??yj?c w zgodzie z prawem nie mo??emy wykluczy?, ??e przyjdzie moment gdy stwierdzimy, ??e powinni??my skorzysta? z pomocy prawnika. Mo??e to by? determinowane rozmaitymi perypetiami jakie mog? nas spotka? w ??yciu. Warto wtedy uda? si? po porad? do radcy prawnego, kt??ry posiada odpowiednie kwalifikacje i praktyk? w zawodzie. Korzystaj?c z jego wiedzy b?dziemy w stanie pozna? rozwi?zania na nurtuj?ce ka??dego z nas pytania. Niewykluczone, ??e dojdzie do sytuacji, ??e wiedza jak? w ten spos??b uzyskamy w znacznym stopniu pozwoli nam rozwik??a? dr?cz?ce nas problemy.

  Data dodania: 25 10 2012 · szczegóły wpisu »
 • DEBER - Fotograf Koszalin »

  DEBER - Fotograf Koszalin


  Nasza firma istnieje ju?? 10 lat na rynku koszali??skim.Czas ten pozwoli?? nam na zdobycie do??wiadczenia kt??re procentuje mi?dzy innymi wysok? jako??ci? us??ug. Firma wykonuje profesjonalne sesje ??lubne, sesje reklamowe, zdj?cia dla dzieci. W sk??ad us??ug wchodzi r??wnie?? projektowanie grafiki, logo, ulotek. Szeroki wachlarz produkt??w zawiera mi?dzy innymi fotogad??ety-fotokubki, kalendarze ze zdj?ciami, foto koszulki. Zapewniamy profesjonaln? i mi??? obs??ug?. Staramy si? sprosta? wszystkim oczekiwaniom.ZAPRASZAMY:)

  Data dodania: 25 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Rzesz??w »

  Kancelaria Adwokacka - Adwokat Rzesz??w


  Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej? Znajdziesz j? w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Krzysztofa Dolot w Rzeszowie kt??ry ??wiadczy wszelkie us??ugi prawne zar??wno dla os??b fizycznych jak i prawnych. Adwokat Krzysztof Dolot gwarantuje rzeteln? realizacj? powierzonych zlece??, fachow? obs??ug? oraz indywidualne podej??cie do sprawy.
  Mecenas Krzysztof Dolot prowadzi sprawy z zakresu:
  - prawa karnego (obro??ca, pe??nomocnik w post?powaniu przygotowawczym, s?dowym, wykonawczym oraz penitencjarnym),
  - prawa cywilnego (m. inn. rozwody, separacje, alimenty i inne sprawy rodzinne, sprawy odszkodowawcze w tym odszkodowania komunikacyjne, sprawy spadkowe)
  - prawa gospodarczego,
  - prawa pracy
  a polegaj?ce m.in. na: udzielaniu porad prawnych w tym on -line; przygotowywaniu pism procesowych, np. pozw??w, ??rodk??w zaskar??enia; reprezentowaniu stron przed s?dami, innymi organami i instytucjami; sporz?dzaniu opinii prawnych oraz projekt??w um??w; prowadzeniu kompleksowej obs??ugi prawnej podmiot??w gospodarczych, udzia?? w negocjacjach um??w, a ponadto ma mo??liwo??ci sk??adania pozw??w w elektronicznym post?powaniu upominawczym do e-s?du z siedzib? w Lublinie co znacznie przyspiesza proces wydania orzeczenia.
  Zapraszam do zapoznania si? z ofert? zawat? na stronie internetowej.
  Tel. 602 678 102

  Data dodania: 04 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Cudowny Medalik - pomys?? na prezent w dobrej cenie »

  Cudowny Medalik - pomys?? na prezent w dobrej cenie


  Instytut Edukacji Spo??ecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi prezentuje Cudowny Medalik - symbol wiary katolickiej, noszony przez miliony ludzi na ??wiecie, wspieraj?cy w modlitwie, daj?cy ufno???, spok??j ducha i r??wnowag?. Medalik jest solidnie, dwustronnie wykonany i kosztuje niewiele - 12 z??. Gratis do???czamy do niego ksi???k? Dar Maryi na trudne czasy, w kt??rej znale??? mo??na nowenn? do NMP. Jest to ciekawy pomys?? na prezent dla bliskich. Ten medalik maryjny sprawi??, i?? wielu ludzi powr??ci??o do Ko??cio??a Katolickiego i ponownie znalaz??o rado??? z uczestnictwa we wsp??lnocie chrze??cija??skiej. Zapraszamy do zapoznania si? ze stron? internetow?, gdzie mo??na dowiedzie? si? wi?cej o tym czym jest medalik i do???czona gratis ksi???ka.

  Data dodania: 22 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Polonia Christiana - archiwum online »

  Polonia Christiana - archiwum online


  Internetowe archiwum czasopisma opinii Polonia Christiana to pojemna baza wiedzy, zawieraj?ca artyku??y informacyjne i publicystyczne, dotykaj?ce problem??w krajowych i zagranicznych. Pismo tworzy i wydaje Instytut Edukacji Spo??ecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Jest to tani i wygodny spos??b na przegl?danie online archiwum czasopisma. Ostatnie 3 numery mo??na naby? za 6 z??. Pozosta??a cz???? archiwum Polonia Christiana jest bezp??atna. Prezentowana e-gazeta promuje takie warto??ci jak: kultura katolicka, rodzina, tradycja, w??asno???, wolny rynek.

  Data dodania: 22 02 2011 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z kategorią: Prawo i spo??ecze??stwo

Prawo i spo??ecze??stwo - nowa podkategoria:

Nazwa: